Hoppa till innehåll

Svenska utdelningsaktier

Svenska utdelningsaktier är ett populärt val bland investerare som vill ha en stabil avkastning på sina investeringar. Utdelningsaktier är aktier i företag som regelbundet betalar utdelning till sina aktieägare. Utdelningen utgör en del av företagets vinst och kan ses som en belöning till aktieägarna för deras investeringar i företaget.
Utdelningsaktier

Vilka är de bästa utdelningsaktierna?

Det finns många svenska aktier som betalar utdelning till sina aktieägare. Att välja de bästa utdelningsaktierna beror på flera faktorer, såsom företagets finansiella styrka, utdelningshistorik och framtida potential.

Nedan följer en lista på cirka 20 svenska utdelningsaktier som är kända för att ha en stabil utdelningshistorik och potential för framtida utdelningar:

 • ABB
 • Assa Abloy
 • Atlas Copco
 • Electrolux
 • Ericsson
 • Essity
 • Getinge
 • H&M
 • Investor
 • Kinnevik
 • Latour
 • Lundin Energy
 • Nibe
 • NCC
 • Sandvik
 • Scania
 • SEB
 • SKF
 • Telia
 • Volvo

Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett företag. Det innebär att om du äger en aktie i ett företag så äger du en liten del av företaget. Aktien ger dig som ägare rätt till en del av företagets vinster, men också en del av företagets risker.

Företag som är noterade på en börs kan erbjuda allmänheten möjligheten att köpa aktier i företaget. Genom att köpa en aktie blir du en delägare i företaget och har därmed rätt att delta på företagets årsstämma och rösta om viktiga beslut som rör företaget.

Aktier kan köpas och säljas på en börs, och priset på en aktie bestäms av utbud och efterfrågan på marknaden. Aktiekurserna kan variera kraftigt beroende på hur marknaden bedömer företagets framtidsutsikter och ekonomiska prestation.

 

 

Utdelningsaktier

Vad är utdelningsaktier?

Utdelningsaktier är aktier som ger utdelning till aktieägarna från företagets vinst. Dessa utdelningar kan delas ut på olika sätt, till exempel som kontant utdelning eller som aktieutdelning där aktieägaren får fler aktier istället för kontanter.

Företag väljer att dela utdelning av olika anledningar, till exempel för att locka investerare eller för att visa att företaget är lönsamt och kan generera vinst till aktieägarna. Utdelningsaktier är vanligtvis mer stabila än andra aktier eftersom företagen har en viss förpliktelse att dela utdelning till aktieägarna, även om det kan variera från år till år beroende på företagets vinst och strategi.

Det är viktigt att notera att utdelningsaktier inte är en garanti för en stabil och hög avkastning. Även om företaget har haft en stark utdelningshistorik så kan det finnas faktorer som påverkar företagets lönsamhet och därmed dess förmåga att betala utdelning i framtiden. Det är därför viktigt att göra en grundlig analys av företaget och dess ekonomiska hälsa innan man investerar i utdelningsaktier.

Hur går utdelningen till?

Utdelning är en del av företagens vinster som delas ut till aktieägarna i form av pengar eller nya aktier. Vanligtvis beslutar bolagsstyrelsen om utdelningen på bolagsstämman. Utifrån bolagsordningen bestäms hur stor andel av vinsten som ska delas ut som utdelning.

Utdelning kan antingen vara kontant eller aktiebaserad. Om utdelningen är kontant så betalar företaget ut pengar direkt till aktieägarna, medan om den är aktiebaserad så erbjuds aktieägarna att ta emot nya aktier i stället för pengar.

Utdelningen kan också variera mellan olika företag. Vissa företag väljer att betala ut en högre andel av sina vinster som utdelning, medan andra företag prioriterar att investera pengarna i verksamheten.

X-dag och utdelningsdatum

X-dag och utdelningsdatum är två viktiga begrepp när det kommer till aktieutdelning. X-dagen är den dag då aktien handlas utan rätt till utdelning. Det betyder att om du köper en aktie efter X-dagen så har du inte rätt till utdelningen för den perioden. Utdelningsdatumet är den dag då utdelningen betalas ut till aktieägarna.

För att förklara detta lite mer ingående kan vi ta exemplet att ett företag bestämmer sig för att betala ut en utdelning på 1 kr per aktie. X-dagen är satt till den 1 juni och utdelningsdagen är satt till den 15 juni. Det betyder att om du äger aktier i företaget den 1 juni så har du rätt till utdelningen på 1 kr per aktie. Om du köper aktier i företaget efter den 1 juni så har du inte rätt till utdelningen för den perioden. Utdelningen betalas sedan ut till aktieägarna den 15 juni.

Det är viktigt att känna till X-dagen och utdelningsdagen när du investerar i aktier eftersom det kan påverka din avkastning. Om du köper en aktie precis innan X-dagen så kan du få utdelningen för den perioden och därmed öka din avkastning. Om du däremot köper aktien efter X-dagen så kan du missa utdelningen och därmed minska din avkastning.

Hur fungerar en utdelningsandel?

En utdelningsandel är en investering som ger rätt till utdelning men inte till några rösträttigheter. Detta innebär att en utdelningsandel ger en lägre risk än en vanlig aktie, men också lägre avkastning.

Utdelningsandelar kan vara ett bra alternativ för investerare som är intresserade av att få en regelbunden utdelning från sina investeringar. Genom att investera i utdelningsandelar kan man också diversifiera sin portfölj och minska risken i sin investering.

Utdelningsaktier

Vad är direktavkastning?

Direktavkastning är ett viktigt mått när det kommer till utdelningsaktier. Det visar hur mycket företaget betalar ut i utdelning per aktie i förhållande till aktiepriset. Direktavkastningen beräknas genom att ta utdelningen per aktie och dela med aktiepriset.

Låt oss ta exemplet att företaget X har en utdelning på 5 kr per aktie och aktiepriset är 100 kr. Direktavkastningen blir då 5/100 = 0,05 eller 5%. Det betyder att företaget betalar ut 5% av aktiepriset i utdelning till aktieägarna.

Direktavkastningen kan vara ett användbart verktyg när man jämför olika aktier. Ju högre direktavkastning desto högre utdelning får man som aktieägare. Men det är också viktigt att vara medveten om att en hög direktavkastning inte alltid är bra. En hög direktavkastning kan vara ett tecken på att marknaden tror att företaget kommer minska utdelningen eller att aktiepriset kommer sjunka. Det är därför viktigt att inte bara titta på direktavkastningen utan också på företagets utdelningshistorik, finansiella styrka och framtidsutsikter.

Bör man återinvestera utdelningen?

Att återinvestera utdelningen innebär att man väljer att inte ta ut pengarna som betalas ut av företaget, utan att istället köpa fler aktier i företaget med utdelningen. Det kan vara ett smart sätt att öka sin investering över tid utan att behöva investera ytterligare kapital.

Ett av de stora fördelarna med att återinvestera utdelningen är att man kan dra nytta av ränta-på-ränta-effekten. Det innebär att avkastningen från ens ursprungliga investering genererar ytterligare avkastning över tid. Ju längre tid man låter pengarna stanna i aktierna, desto större kan avkastningen bli.

Det finns också skattemässiga fördelar med att återinvestera utdelningen. Om man väljer att ta ut pengarna istället för att återinvestera dem, kommer man att behöva betala skatt på utdelningen. Men om man väljer att återinvestera utdelningen och därigenom öka antalet aktier man äger, så kan man öka sin framtida avkastning samtidigt som man skjuter upp skattebetalningen. Skatten betalas istället när man säljer aktierna i framtiden.

Så, om man har en långsiktig investeringshorisont och vill maximera sin avkastning över tid, kan det vara fördelaktigt att återinvestera utdelningen. Men det är också viktigt att tänka på att det kan vara klokt att ha en viss balans mellan återinvestering och uttag av utdelning, så att man har pengar tillgängliga vid behov och inte behöver sälja av aktier i förtid.

Utdelningsaktier

Är det bra att investera i utdelningsaktier?

Att investera i utdelningsaktier kan vara en effektiv strategi för långsiktiga investerare som söker en stabil och pålitlig avkastning. Utdelningsaktier ger investeraren en regelbunden inkomstström som kan vara särskilt användbar för pensionärer eller andra som förlitar sig på sin investeringsportfölj som en källa till inkomst.

Dessutom kan utdelningsaktier vara mindre volatila än andra aktier eftersom företag som delar utdelning vanligtvis är mer stabila och mindre riskfyllda än företag som inte gör det. Detta kan ge investerare en högre grad av trygghet i sin investering.

Det är dock viktigt att komma ihåg att investeringar alltid innebär en viss grad av risk. Utdelningsaktier är inte en garanti för vinst och företags ekonomiska situation kan ändras över tid. En grundlig analys av företaget och dess finansiella hälsa är alltid nödvändig för att minimera risken i en investering.

Har aktien bra utdelningshistorik?

En aktie med en bra utdelningshistorik är en aktie som har en lång och stabil historia av att dela utdelning till aktieägarna. Dessa aktier kan vara ett lockande val för investerare som söker en pålitlig källa till inkomst och en hög grad av trygghet i sin investering.

Det är viktigt att notera att en god utdelningshistorik inte är en garanti för framtida utdelningar. Företagets ekonomiska situation kan förändras och företaget kan välja att ändra sin utdelningspolicy av olika anledningar.

Därför är det viktigt att genomföra en grundlig analys av företaget och dess ekonomiska hälsa för att bedöma om en aktie med en bra utdelningshistorik är en lämplig investering för dig.

Svenska aktier med bra utdelningshistorik

Här är en lista på svenska aktier med en lång och stabil historia av utdelning till aktieägarna:

 • Atlas Copco
 • Investor
 • Sandvik
 • SKF
 • SEB
 • Swedbank
 • Telia Company
 • Handelsbanken
 • H&M
 • Electrolux

Dessa aktier har alla en lång och stabil historia av utdelning till aktieägarna. Det är dock viktigt att notera att en god utdelningshistorik inte är en garanti för framtida utdelningar och att en grundlig analys av företaget och dess ekonomiska hälsa alltid är nödvändig.

Preferensaktier

Preferensaktier är en typ av aktie som har vissa förmåner jämfört med vanliga stamaktier. En av de vanligaste förmånerna är att preferensaktieägarna får utdelning före stamaktieägarna. Detta innebär att om ett företag delar ut pengar till sina aktieägare, så får preferensaktieägarna ta del av dessa pengar innan stamaktieägarna får något. Detta kan vara fördelaktigt för investerare som vill ha en stabil utdelning.

En annan förmån med preferensaktier är att de vanligtvis har en fast ränta. Detta innebär att investeraren vet exakt hur mycket utdelning de kommer att få varje år, oavsett företagets resultat. Detta kan vara en fördel för den som söker stabilitet och trygghet i sin investering.

En nackdel med preferensaktier är att de vanligtvis har lägre avkastning än stamaktier. Detta beror på att stamaktieägarna har en högre risk, och därmed förväntas få högre avkastning. Preferensaktieägarna får vanligtvis en lägre avkastning som kompensation för att de tar en lägre risk.

Det finns olika typer av preferensaktier, beroende på vilka förmåner de har. Vissa preferensaktier har företräde vid företags likvidation, medan andra har förmånliga rösträtter. Det är viktigt att förstå vilka förmåner som ingår i preferensaktien innan man investerar i den.

Det är också viktigt att notera att preferensaktier inte är samma sak som obligationer. Obligationer är en skuldförbindelse och har ingen ägarandel i företaget, medan preferensaktier är en form av aktie och ger en ägarandel i företaget.

Utdelningsaktier med utdelning varje månad 2023

Att investera i utdelningsaktier kan ge en stabil avkastning på ditt kapital. Det finns också möjlighet att investera i utdelningsaktier som ger utdelning varje månad istället för kvartal eller årligen. Dessa utdelningar kan hjälpa till att öka ditt passiva inkomstflöde och ge dig en mer regelbunden inkomst. Tyvärr är nästan inga svenska bolag som delar ut varje månad, men här är några exempel på svenska utdelningsaktier som ger regelbunden utdelning:

 1. Castellum
 2. Diös Fastigheter
 3. Hufvudstaden
 4. ICA Gruppen
 5. JM
 6. Loomis
 7. Platzer Fastigheter
 8. Sagax
 9. Skanska
 10. Sweco

Det är viktigt att notera att investeringar alltid innebär en viss risk och att du bör göra din egen undersökning och bedömning av dessa aktier innan du investerar.

Har alla aktier utdelning?

Nej, alla aktier delar inte utdelning till sina aktieägare. Det är upp till varje enskilt företag att besluta om hur de ska använda sina pengar, inklusive hur mycket de ska betala ut i utdelning till aktieägarna. Vissa företag väljer att inte dela utdelning alls, utan istället investera pengarna tillbaka i verksamheten för att driva tillväxt och öka aktievärdet på sikt. Andra företag väljer att dela utdelning med jämna mellanrum för att belöna aktieägarna och ge dem en del av företagets vinster.

Det är vanligt att etablerade och stabila företag med en lång historia av stabil vinsttillväxt delar utdelning till sina aktieägare. Å andra sidan kan nya och snabbväxande företag välja att återinvestera alla sina vinster för att finansiera tillväxt och expansion. Det finns också företag som delar utdelning under vissa år, men inte andra, beroende på hur företagets finansiella prestation utvecklas.

När det gäller investeringsbeslut är det viktigt att förstå att en hög utdelningsandel inte alltid är ett tecken på en god investering. Företag som delar ut höga utdelningar kan göra det för att kompensera för en bristande tillväxt och konkurrenskraftig position på marknaden. Dessa företag kan ha svårt att upprätthålla en hög utdelning på lång sikt, vilket i sin tur kan leda till minskad aktievärde och osäkerhet bland investerare.

Sammanfattningsvis delar inte alla aktier utdelning, men många etablerade och väletablerade företag med stabil vinsttillväxt gör det. Det är viktigt att investerare utvärderar varje företags finansiella prestation och potential innan de fattar investeringsbeslut baserat på utdelningens storlek.

Utdelningsaktier
Utdelningsaktier

Varför delar företag ut pengar?

Företag delar ut pengar till sina aktieägare för att belöna dem för att ha investerat i företaget och för att locka till sig nya investerare. Utdelningen kan också signalera till marknaden att företaget är i en stabil ekonomisk situation och att det finns tilltro till företagets framtidsutsikter.

Att dela utdelning kan också vara ett sätt för företaget att minska sin skattesats, eftersom utdelning beskattas annorlunda än vinsten som företaget behåller.

Det är också viktigt att notera att företag som delar utdelning måste ha en stabil ekonomisk situation för att kunna upprätthålla utdelningarna över tid. Företag som betalar utdelningar som är större än deras faktiska vinster kan få svårigheter att upprätthålla utdelningarna över tid och i värsta fall tvingas minska eller helt stoppa utdelningarna.

Beskattas du på dina utdelningar?

Ja, du beskattas på dina utdelningar. Utdelning anses vara en kapitalinkomst och beskattas som sådan. Skatten på utdelning beror på din totala inkomst och kan variera beroende på din skattesats. Det är viktigt att notera att utdelningar från utländska företag kan ha olika skatteregler och kan vara föremål för källskatt. Det är viktigt att du kontrollerar med din skatterådgivare eller skatteverket för att förstå hur utdelning beskattas i ditt land och om det finns några undantag eller undantag.

FAQ

FAQ - Svenska utdelningsaktier

Utdelningsinkomster beskattas som kapitalinkomster med en skattesats på 30 procent. Det finns dock ett schablonavdrag på 30 000 kronor per person och år, vilket innebär att du kan få upp till 30 000 kronor i utdelning utan att betala någon skatt alls.

Har du istället skatten på ett ISK-konto så beskattas du inte på vinsterna utan istället betalar du en årlig skatt som baseras på det sammanlagda värdet av dina tillgångar, oavsett om du gör vinst eller förlust. Schablonintäkten motsvarar 1.25 procent av kapitalunderlaget och procentsatser är statslåneräntan den 30 november föregående år plus en (1) procentenhet.

4% regeln är en regel som används för att beräkna hur mycket pengar du kan ta ut från dina investeringar varje år utan att riskera att pengarna tar slut. Regeln innebär att du kan ta ut 4 procent av din portfölj varje år, justera för inflationen, och fortfarande ha en god chans att inte tömma dina investeringar under din livstid. Detta kan vara särskilt användbart för pensionssparande.

Ja, det finns faktiskt aktier med utdelning varje månad. Dessa kallas ofta för månadsutdelare och är populära bland investerare som vill ha en regelbunden kassaflöde från sina investeringar. När du investerar i månadsutdelare får du en utdelning varje månad, istället för en årlig utdelning eller kvartalsvis utdelning. Det är dock viktigt att komma ihåg att hög utdelning inte alltid är ett tecken på en stabil investering.