Hoppa till innehåll

Guide till utdelningsportfölj

En bra utdelningsportfölj kan du dra nytta av på flera olika sätt. Dels kan du använda de pengarna du tjänar genom din portfölj till att göra nya investeringar, eller så kan du helt enkelt använda dem som en egenstående inkomst.

Alla aktier ger inte utdelning till sina ägare, utan vissa väljer istället att återinvestera sina vinster i företaget för att växa det. Men de aktier som ger utdelning av vinst till sina ägare kan vara ett bra sätt att tjäna lite extra pengar utöver den eventuella vinst som du tjänar på att äga aktien ifråga. Om du väljer rätt typ av utdelningsaktier så kan du till och med använda det som en passiv inkomst utöver din vanliga inkomst. Med det sagt så behöver du ofta köpa en hel del aktier innan du kan plocka hem ordentliga vinster. Det är också värt att komma ihåg att olika aktiebolag använder sig av olika betalningsperioder för sina utdelningsaktier. Vissa betalar bara ut en gång om året, medan andra betalar ut varje halvår, kvartal eller till och med varje månad.

Vad är en utdelningsaktie?

För att du ska kunna bygga upp en bra portfölj med utdelningsaktier så krävs det förstås att du förstår vad en utdelningsaktie är för något och hur den är annorlunda mot vanliga aktier. Lyckligtvis är det hela ganska enkelt att förstå sig på, även för dem som är helt nya på aktiemarknaden.

När du köper en utdelningsaktie så köper du en ägarandel i ett bolag som har som policy att dela ut vissa delar eller till och med hela sin årsvinst till sina aktieägare. Aktien själv skiljer sig inte mot andra typer av aktier, utan det är just utdelningspolicyn som är skillnaden.

När man köper aktier så tänker sig de flesta att de sätt man tjänar pengar på är genom kursvinster, dvs att du säljer dina aktier för mer pengar än vad du köpte dem för. Men utdelning är som sagt även ett annat alternativ som man kan tjäna pengar på. Dessa pengar kan du i sin tur sedan också välja att återinvestera i fler aktier för att öka på din utdelningsinkomst över tid, eller så kan du helt enkelt välja att plocka ut dina pengar och spendera dem på något annat istället.

Oavsett vilket så låter en utdelningsaktie dig tjäna pengar på dessa två sätt; genom att du får en del av vinsten genom utdelningen och att du sedan tjänar en eventuell vinst i samband med att du så småningom säljer aktien ifråga.

Själva kursvinsten får du först när du säljer aktien ifråga, medan utdelningen sker under en löpande tid utan att du själv behöver göra något. Denna utdelning är vad man annars brukar kalla direktavkastning och den är en del av din totala avkastning tillsammans med kursvinsten som du får vid försäljning.

Med det sagt så är det viktigt att komma ihåg att alla aktier inte är utdelningsaktier och detta gäller kanske framförallt mindre och nystartade bolag som fortfarande befinner sig i en tillväxtfas. Twitter är till exempel ett sådant bolag. Istället för att betala utdelning till sina aktieägare så väljer man istället att återinvestera sina vinster tillbaka in i bolaget för att hjälpa det och växa ytterligare och öka värdet på aktien ifråga.

Istället är det ofta vanligare att just större och mer etablerade bolag, som till exempel Coca Cola, erbjuder utdelning till sina aktieägare och de är också på sikt en mindre risk att investera i än vad många yngre och oetablerade företag är. Det är också ofta en bättre idé att investera i just de företagen då de ofta har en längre historia av att ha gått med vinst under en längre tid och är mer stabila än vad yngre bolag är. Med det sagt så finns det också flera större och väletablerade företag som helt enkelt har valt att strunta i att ge utdelning och istället fortsätta att fokusera på tillväxt.

Värt att notera också är att bara för att ett bolag har gått med vinst under en längre tid så är det ingen garanti för att det ska fortsätta att göra det även i framtiden, utan alla former av investeringar kommer alltid med någon form av risk. Av den anledningen så ska du aldrig investera mer än vad du har råd att förlora om något skulle gå snett.

Varför ska man investera i utdelningsaktier?

Det finns flera olika anledningar till att investera i en utdelningsaktie och det beror till stor del på din egen strategi. Det finns flera som använder utdelningsaktier som en bra och relativt stabil extra passiv inkomstkälla i kombination med sitt vanliga jobb. Andra använder det som ett bra sätt att spara pengar och tjäna ränta på ränta genom sina inkomster. Ett annat bra sätt att använda sig av utdelningsaktier är att helt enkelt återinvestera denna inkomst i ytterligare aktier för att på så sätt fortsätta att växa din portfölj och på sikt öka din inkomst ytterligare.

Utöver utdelningen själv så tjänar du ju också självklart pengar på att aktien förhoppningsvis ökar i värde över tid. Till skillnad från utdelningen så är detta dock inte pengar som du får tillgång till innan du har sålt din aktie för vinst.

Att erbjuda utdelningsaktier är ett bra sätt för bolag att locka investerare att köpa aktier till att börja med. Att investera är ju trots allt en risk och även om den inte försvinner helt även med en utdelningsaktie så kan det ändå vara ett bra sätt för investeraren att få bättre valuta för pengar direkt istället för att behöva vänta tills den dag som denne har sålt aktien ifråga – förutsatt att aktien ifråga har ökat i värde tills dess, dvs. Ett annat sätt att se på det är att du genom att köpa en aktie utan utdelning på så sätt tar en risk utan att få någon löpande ersättning från den över tid, något som du annars skulle få från en utdelningsaktie.

Med allt det sagt så är det förstås viktigt att du inte bara stirrar dig blind på utdelningen ifråga utan det finns flera andra delar som du bör ha i åtanke innan du väljer att investera i en aktie. Även om en aktie med hög utdelning kan kännas väldigt lockande så behöver det inte nödvändigtvis betyda att det är en bra deal i längden utan om du har otur så finns det en risk att du förlorar pengar i längden om du investerar fel. Detta är tyvärr ett misstag som kanske framförallt nya investerare kan göra i hopp om att kamma hem en stor vinst så snabbt som möjligt.

När du väljer vilken aktie du ska investera i så är det därför viktigt att titta på flera olika variabler så som hur aktiens värde har utvecklats under de senaste åren, hur tillväxten ser ut, osv.

En riktigt bra utdelningsaktie bör ha en trend som är stabil och sträcker sig över en längre tid. Med andra ord så ska utdelningar ha gjorts med väldigt få eller helst utan avbrott eller minskning över flera års tid. Utöver det så bör den också ha en positiv utdelningstillväxt, med andra ord att utdelningen har höjts varje år och att direktavkastningen ligger på en rimlig nivå, alltså inte för låg eller för hög.

Det är som sagt väldigt enkelt att vilja välja den utdelningsaktie som ger högst utdelning, men tyvärr så behöver det inte alltid betyda att det faktiskt är ett smart val utan ibland kan det betyda raka motsatsen.

Sprid riskerna med en bra utdelningsportfölj

Oavsett om du investerar i en utdelningsaktie eller något annat så är det som sagt aldrig en bra idé att lägga hela ditt fokus på ett och samma ställe. Förvisso kan det vara en fördel så länge allt går åt rätt håll och du gör vinst, men å andra sidan så kan det snabbt sluta ganska illa om trenden istället plötsligt börjar gå åt andra hållet. Diversifiering eller riskspridning är alltid något som du bör lägga stor vikt på när du bygger din portfölj och detta får du genom att investera i olika typer av tillgångar, på olika marknader och med olika inriktningar.

Genom att sprida dina risker och investera i flera olika bolag och marknader så är du på så sätt mer skyddad om vissa bolag eller marknader plötsligt skulle ha en nedgång. Ju fler aktier du inkluderar i din portfölj och ju mer du sprider dina risker desto bättre chans har du att kamma hem både fler och bättre utdelningar samtidigt som du minskar dina risker.

Skulle det vara så att du varken har tid eller lust att leta reda på aktier inom flera olika marknader att lägga till i din portfölj så finns det även flera utdelningsfonder som du kan välja att investera i. Förvisso så är din utdelning inte lika hög som om du skulle välja att investera i enskilda aktier, men på samma gång så behöver du inte själv investera så höga summor pengar för att komma igång och du behöver heller inte lägga lika mycket tid själv på att leta reda på och hålla koll på vilka aktier som du ska investera i. Fonder är på många sätt ett bra sätt att ge variation till din portfölj till en bråkdel av priset för vad varje enskild aktie annars skulle kosta i både tid och pengar.

Hur du bygger en balanserad utdelningsportfölj

Om du redan är insatt i investeringar och aktier sedan tidigare så har du antagligen redan någorlunda koll på vad du bör ha i åtanke när du väljer dina aktier, men om du är helt nybörjare med väldigt lite eller ingen tidigare erfarenhet så lönar det sig att läsa på ordentligt först innan du börjar bygga din portfölj. En enkelt sökning på Google kan ge dig massor med information och olika guider som lär dig vad du bör tänka på innan du börjar investera och bygga din portfölj.

Oavsett om du är total nybörjare eller om du har varit med ett tag så kan det i vissa fall vara väldigt enkelt att fastna i olika fällor som resulterar i ett du gör dåliga beslut som kommer att kosta dig pengar i längden, och av den anledningen så lönar det sig alltid att göra noga research innan du kör igång. Med det sagt så är det också viktigt att komma ihåg att det aldrig är helt riskfritt att göra en investering och faktum är att många tyvärr förlorar mer pengar än vad de tjänar i längden. En akties historia är heller ingen garanti för framtida vinst och det är viktigt att ha detta i åtanke innan du väljer att investera och det är också viktigt att aldrig investera mer än du har råd att förlora.

Genom att läsa på ordentligt först så kan du minska dina risker ganska rejält, men en investering är som sagt aldrig helt riskfri.

För att bygga en bra och balanserad portfölj så är det som sagt viktigt att sprida riskerna så mycket som möjligt och att du har en varierad portfölj. För att göra detta så krävs det att du köper aktier som sträcker sig över flera olika branscher, segment, bolag och marknader. Genom att sprida ut dina risker så minskar du din egen sårbarhet som annars kan vara väldigt stor när du investerar inom ett och samma område.

Rent konkret så låter det väldigt enkelt, men sanningen är att många har en tendens att investera i flera olika bolag som är verksamma inom en och samma bransch som du själv är särskilt intresserad av, till exempel olja, teknik eller fastigheter. Förvisso får du också viss diversifiering genom att investera i flera olika bolag inom en och samma bransch, men på samma gång så är dessa bolag också känsliga för samma faktorer vilket kan innebära att om ett bolag går ner så följer de andra efter. Skulle till exempel priset på olja gå ner så påverkar detta i regel alla oljebolag, och detsamma gäller olika techbolag om techmarknaden plötsligt skulle stöta på problem. Av den anledningen så är det alltid en bra idé att sprida dina investeringar så mycket som möjligt över olika branscher, marknader, osv.

Med det sagt så betyder det heller inte att du ska börja investera hej vilt i flera olika branscher och marknader heller. Istället måste det alltid finnas en viss balans när det gäller hur och var du ska göra dina investeringar. Bra och kloka investeringar innebär att du investerar i bra och stabila bolag som har goda framtidsutsikter, men på samma gång att du också investerar i det som du själv tror på och förstår dig på.

Att investera i flera olika marknader och branscher som ligger utanför din comfort zone kan förvisso ge en bra diversifiering till din portfölj, men på samma gång kan det också öka din risk att investera i affärsmodeller och branscher som du kanske har svårt att få grepp om och förstå dig på.

Utöver att ha flera olika typer av aktier i din portfölj så lönar det sig också att helt enkelt ha flera aktier i din portfölj. Flera studier har visat på att ju fler aktier du har i din portfölj, desto mer minskar du dina risker i det långa loppet. Till exempel så ger en portfölj med 400 olika aktier en 95% lägre risk än en portfölj som bara har en enstaka aktie. Värt att komma ihåg dock är att detta kan svänga åt båda hållen. Förvisso så kan det innebära en högre och bättre avkastning, men det kan också om du har otur betyda raka motsatsen.

Så betyder det att du ska gå ut och investera i 400 olika bolag? Inte nödvändigtvis. Sanningen är att för de flesta av oss så kan detta helt enkelt vara alldeles för krångligt och tidskrävande. För att på ett kvalitativt sätt kunna förvalta din portfölj så krävs det att du själv håller koll på marknaden och följer utvecklingen i de företag som du har tillgångar i. Av den anledningen så är det kanske inte så svårt att förstå hur mycket jobb det skulle innebära att förvalta 400 eller till och med bara 100 olika bolag på en och samma gång. För de flesta så räcker det istället att fokusera på ett tiotal eller tjugotal olika aktier inom olika branscher och marknader. Och du har som sagt också möjligheten att helt enkelt välja att investera i olika utdelningsfonder också och på så sätt minska på riskerna ganska ordentligt utan att för den skull öka pressen på dig själv i samma veva.

Gör noggrann research och välj stabila och robusta bolag att satsa på

Ett väldigt vanligt misstag som många, kanske framförallt nybörjare, gör när de försöker bygga upp sin portfölj är att helt enkelt fokusera alldeles för mycket på själva utdelningen och ignorera andra faktorer.

Självklart är utdelningsbeloppet självt också viktigt till viss del, men det är långt ifrån det enda som du bör lägga fokus på när du väljer vart du ska investera.

Rent generellt så kan man säga att de bolag som ger utdelning ofta är väldigt stabila och mogna bolag som har en bra och stabil ekonomi, då en utdelning förutsätter att man har pengar över att betala ut till sina aktieägare efter att alla andra löpande kostnader är betalda. Helst ska denna utdelning också fortsatt att växa varje år över en längre tid.

Dock behöver det faktum att ett bolag ger utdelning i sin tur inte nödvändigtvis betyda att det är stabilt nog att klara sig igenom tuffare tider eller kunna återhämta sig efter en recession och av den anledningen är det viktigt att titta på flera olika variabler och faktorer än bara just utdelningen innan du väljer att investera några pengar i bolaget ifråga.

Några bra frågor att ställa dig själv är hur bolagets värdeutveckling har sett ut under de senaste 5, 10, 15 eller 20 åren? Hur klarade sig bolaget ifråga sig igenom finanskrisen eller pandemin? Hur ett bolag klarar sig under en eventuell kris kan spela stor roll i hur dess framtida utdelning och kursvinst kan tänkas se ut på sikt. Robusta företag är sådana som påverkas till mindre del under stora nedgångar på börsen och som lyckas återhämta sig relativt snabbt från en kris.

Vissa branscher så som till exempel tobak, alkohol och läkemedel brukar i regel vara mycket starkare och klara sig bättre än andra då de i regel har en mer eller mindre konstant efterfrågan. Dock är ingen investering som sagt helt 100% riskfri och det är väldigt viktigt att komma ihåg.

Hur ser företagets skuldsättning ut?

Oavsett om du investerar i utdelningsaktier eller aktier utan utdelning så bör du alltid göra en balansräkning innan du gör din investering. Här kan du se hur det ser ut med tillgångar och skulder i ett visst bolag, hur belånat det är och hur stort kapital som finns i verksamheten. Här bör du kanske framförallt lägga särskild uppmärksamhet på bolagets skulder ser ut. Detta eftersom det kan vara väldigt riskfyllt att köpa aktier i ett företag med väldigt hög belåning och stora skulder. Detta är inte bara för att väldigt höga skulder kan resultera i att företaget går omkull om det skulle vilja sig riktigt illa utan också för att själva aktiekursen kan vara väldigt volatil i ett företag med mycket skulder. Detta är eftersom det är en mycket större osäkerhet i ett bolag som detta vilket i sin tur resulterar i att marknadens förtroende hos företaget i fråga kan svikta ganska rejält. Ett sådant bolag är också mycket mer sårbart för ränteförändringar som kan ha riktigt ödesdigra konsekvenser vid en höjning.

En hög direktavkastning innebär inte alltid en bra investering

Direktavkastningen är den procent som du får i utdelning från den aktie som du äger och värt att veta är ett dynamiskt värde som kan förändras flera gånger under en och samma dag. Detta är eftersom den beräknas i relation till aktiekursen som i sin tur också förändras ständigt. Direktavkastningen kan också skilja sig en hel del mellan olika aktier. Till exempel så har vissa bolag en direktavkastning som sällan lyckas nå över 1% medan andra kan komma upp i 10% eller till och mer högre än så.

På NASDAQ Stockholm så ligger denna vanligtvis mellan 1-4% och allt över 5% anses alltså vara en hög direktavkastning.

Det är som sagt väldigt enkelt framförallt för nya investerare att tänka att en högre direktavkastning är bättre än en lägre, men så är inte alltid fallet. Medan en väldigt låg avkastning inte kan kännas särskilt lockande då du ju faktiskt vill ha en direktavkastning, men på samma gång så kan en alldeles för hög sådan innebära dålig tillväxt.

Det är ganska logiskt egentligen; ju mer pengar som företaget betalar ut till sina aktieägare, desto mindre pengar lägger de på egna satsningar som kan generera fortsatt ekonomisk tillväxt i företaget. En dålig tillväxt kan i sin tur tillslut leda till att bolaget stagnerar vilket i sin tur kommer att visa sig på både aktiekursen och utdelningen i fortsättningen. Av den anledningen är det viktigt att se att direktavkastningen verkar rimlig eller om det är ett tecken på att bolagets tillväxt har stannat av. Visst kan en hög direktavkastning kännas lockande, men det är också viktigt att tänka på framtida avkastning som ofta är mer lönsam i längden.

Det är också viktigt att hålla koll på om den aktie du är intresserad av plötsligt får en betydligt högre direktavkastning då detta kan vara ett tecken på att aktien har dalat i pris. Skulle detta vara fallet så är det därför viktigt att kontrollera varför detta har inträffat, om det bara är ett tillfälligt tapp eller om det är något annat som har påverkar aktiens pris på ett negativt sätt.

Dividend kings och dividend aristocrats

En akties utdelningshistorik och tillväxt kan säga en hel del om en aktie. Genom att kontrollera en akties utdelningshistorik så kan du se hur låg eller hög utdelning som ett bolag har betalat ut tidigare, samt om den har sänkts eller slopats helt och hållet och i sådana fall hur många gånger det har hänt under åren. En stabil utdelningshistorik innebär att sänkningar och slopade utdelningar är så få som möjligt och helst att det inte finns några överhuvudtaget. Ju färre avbrutna eller sänkta utdelningar som finns över åren desto mer tryggt och stabilt kan företaget anses vara.

Företag som har höjt sina utdelningar över 25 år i rad eller mer kallas Dividend Aristocrats, och i skrivande stund så finns inga svenska bolag på den listan, däremot finns det flera svenska bolag som har höjt utdelningen konstant under 10 år eller mer. Bolag som har gjort detta över 50 år eller mer brukar i sin tur kallas Dividend Kings.

Även fast dessa typer av bolag kan räknas som väldigt stabila och trygga bolag att investera i så betyder det för den skull inte att du ska rynka på näsan åt mindre, nyare företag eller företag som har valt att sänka eller ställa in utdelningar vid något tillfälle. Istället kan det vara en bra idé att i det sistnämnda kontrollera vad det finns för anledningen till att man valt att sänka eller ställa in utdelningen vid något tillfälle, till exempel att bolagets ledning bedömt att man istället behövde prioritera en ny investering istället. Ibland kan det helt enkelt vara mer ansvarsfullt och strategiskt i det långa loppet att helt enkelt minska eller helt ställa in en utdelning vid något tillfälle för att kunna gynna aktieägarna i längden.

Att ett bolag har lyckats fortsätta att dela ut utdelning och att höja denna över en längre tid så som de bolag som kan räknas som Dividend King eller Dividend Aristocrats är självklart ett bra tecken och det är väl värt att överväga att ha några aktier från dessa bolag i din portfölj, kanske framförallt i början medan du fortfarande lär dig hur allt fungerar och bygger upp din egen strategi.

Med det sagt så finns det som sagt flera olika faktorer som du bör ha i åtanke först innan du väljer vart och hur mycket du ska investera i ett visst bolag. Även dessa bolag är inte helt riskfria även om de har lyckats klara sig över en så lång tid, och en bra utdelningshistoria är som sagt ingen garanti för framtiden.

Olika utdelningspolicys hos olika företag

Utdelningspolicyn hos ett bolag kan beskrivas som en typ av regelverk för hur och om an aktieutdelning ska göra och när denna utdelning kommer att ske. Detta kan spela en stor roll för hur många som vill köpa aktien ifråga och varje bolag utformar sin egen policy vilket betyder att den kan skilja sig mycket från bolag till bolag. Vad alla dessa bolag dock har gemensamt är att det alltid är styrelsen som beslutar om, hur ofta och hur mycket som utdelningen till aktieägarna ska vara. De bestämmer också hur stor del av vinsten som ska delas, till exempel ett minimum på 50-80% förutsatt att ekonomin tillåter.

Hur ofta denna utdelning sker kan som sagt skilja sig en hel del från företag till företag. Medan det i Sverige är vanligast att bara ha en utdelning per år så kan det utomlands i till exempel USA vara relativt vanligt att ge utdelning så ofta som en gång per kvartal eller till och med en gång per månad.

Genom att investera i flera olika bolag med olika utdelningsschema så kan du få en bra spridning på dina utdelningar och detta är kanske framförallt bra om du planerar att använda detta som en extra passiv inkomstkälla.

Dessa policys kan du ofta hitta på de olika bolagens hemsida och information om när själva utdelningen kommer att ske kan du också få information om hos din mäklare eller bank.

Kan man försörja sig på utdelningar?

En snabb Google-sökning kommer att ge dig flera guider om hur man kan skapa sig en regelbunden passiv inkomst från utdelningsaktier och visst är det möjligt att skapa sig en portfölj som ger dig en regelbunden inkomst som du kan leva på. Dock är det viktigt att komma ihåg att du själv måste investera i en hel del aktier och alltså spendera väldigt mycket pengar för att tjäna tillräckligt mycket pengar på utdelning för att du ska kunna leva på det. Flera av dessa guider erkänner att du ofta måste börja med att göra en investering på uppåt 400 000 dollar för att kunna plocka hem en regelbunden utdelning på runt 1000 dollar i månaden, alltså runt 10 000 kronor. Om du har precis börjat bygga din portfölj och kanske framförallt om du inte redan har en mindre förmögenhet som du kan investera i aktier så kan detta kännas som ett väldigt avlägset eller till och med omöjligt alternativ. Men om din dröm är att någon gång kunna kamma hem en regelbunden inkomst som du kan leva på från utdelningsaktier så skadar det inte att börja med en mindre investering och fortsätta att bygga på den. Genom att investera i olika utdelningsaktier och sedan använda den utdelning du får till att fortsätta investera i alltfler aktier så kan du över tid öka på din inkomst tillräckligt för att slutligen kunna leva på den. Förvisso är detta kanske inte något som kommer att hända inom den närmsta framtiden, men det kan vara en bra investering för framtiden och då kanske framförallt inför pensionen. Det är också ett bra sätt att spara ihop lite extra pengar till dina barn som de sedan kan få och dra nytta av i framtiden.

Sammanfattning

Det finns flera både för och nackdelar med att ha en utdelningsportfölj. En av de kanske mest attraktiva fördelarna är att du kan dra nytta av regelbundna utbetalningar och vinster från dina aktier direkt utan att behöva vänta tills du har sålt dem, och du kan i sin tur om du vill välja att återinvestera dem i flera andra aktier för att på så sätt kunna fortsätta att diversifiera din portfölj och växa den över tid. Vissa lyckas växa sin portfölj så mycket att de kan leva på sina inkomst från utdelningsaktier om de skulle vilja det, vilket kanske känns som drömmen för många.

Så länge du är väl påläst och förstår hur du gör goda investeringar och har ett tillräckligt stort intresse och tid för att kunna förvalta dina investeringar på ett bra sätt så kan du tjäna en hel del på det i det långa loppet.

Dock är det alltid viktigt att alltid vara väl medveten om den risk som en investering innebär, oavsett vilken typ av investering det är. Faktum är att ingen investering, inte ens i de mest stabila bolag är 100% riskfri. Och av den anledningen så är det därför viktigt att du aldrig investerar mer än vad du har råd att förlora i längden. Tyvärr är det så att det är fler som förlorar pengar i långa loppet på dåliga investeringar än vad det är som lyckas vinna och kamma hem höga avkastningar från investeringar, och det gäller kanske framförallt på just aktiemarknaden. Fonder har i regel lägre risk och det finns även fonder som riktar sig just mot utdelningar, men även här finns det vissa risker som du alltid bör ha i åtanke innan du spenderar dina pengar.