Hoppa till innehåll

Utländska utdelningsaktier

Utländska utdelningsaktier är ett alternativ för investerare som vill diversifiera sin portfölj och öka sin avkastning. Genom att investera i utländska utdelningsaktier kan man dra nytta av utdelningsbetalningar från företag som är baserade i andra länder. Detta ger också investerare möjlighet att få exponering mot olika sektorer och geografiska områden.

Utländska utdelningsaktier ​

Bäst utländska utdelningsaktier 2023

Att välja de bästa utländska utdelningsaktierna kan vara en utmaning, men det finns flera faktorer att ta hänsyn till. Det första steget är att identifiera de utdelningsaktier som har en lång och stabil utdelningshistorik. Det är också viktigt att titta på företagens finansiella hälsa och deras framtidsutsikter. Några av de bästa utländska utdelningsaktierna för 2023 inkluderar företag som Nestle, Novartis och Unilever, som alla har en stark utdelningshistorik och verkar vara stabila investeringar på lång sikt.

Vad är utländska utdelningsaktier?

Utländska utdelningsaktier är aktier i företag som är baserade utanför ens eget land och som betalar utdelning till sina aktieägare. Utdelningar är vanligtvis en del av företagets vinst och utbetalas regelbundet till aktieägarna. Utländska utdelningsaktier kan ge investerare möjlighet att diversifiera sin portfölj, öka sin avkastning och dra nytta av utdelningar från företag som är baserade i andra länder. Det är dock viktigt att ha kunskap om valutarisker och eventuella skatteregler som kan gälla vid investering i utländska utdelningsaktier.

Vad är utländska utdelningsaktier?​

Vad skiljer svenska från utländska utdelningsaktier?

När det gäller investeringar i utdelningsaktier så finns det en rad skillnader mellan svenska och utländska utdelningsaktier. För det första kan utländska utdelningsaktier innebära större risker än svenska aktier, eftersom de är påverkade av politiska och ekonomiska faktorer som svenska myndigheter inte kan påverka. Dessutom kan det finnas skillnader i reglering och beskattning av utdelningar i olika länder, vilket kan påverka avkastningen på investeringen. Även valutarisker kan vara en faktor att beakta när man investerar i utländska utdelningsaktier

Varför ska man investera i utländska utdelningsaktier?

Att investera i utländska utdelningsaktier kan ge investerare tillgång till ett större utbud av aktier och därmed ge en möjlighet till en bredare diversifiering av portföljen. Det kan också öka möjligheten till högre avkastning på investeringen, särskilt om man väljer ut aktier med en hög direktavkastning. Utöver det kan det finnas fördelar som att få exponering mot utländska marknader eller valutor.

Vad är utdelningshandel?

Utdelningshandel innebär att man fokuserar på att köpa aktier som ger hög utdelning och därmed en regelbunden inkomstström. För att lyckas med utdelningshandel är det viktigt att ha en strategi för att identifiera de mest lämpliga aktierna att investera i, och sedan ha tålamod att hålla fast vid dem över tid. Utdelningshandel är en populär strategi för investerare som söker en stabil och pålitlig inkomstström från sina investeringar.

Hur man tjänar pengar med utdelningsaktier i utlandet

Att tjäna pengar med utländska utdelningsaktier innebär att man köper aktier som ger utdelning och därmed en regelbunden inkomstström. För att maximera avkastningen kan det vara viktigt att välja aktier med hög direktavkastning och en stabil utdelningshistorik. Dessutom kan det vara en fördel att diversifiera portföljen genom att välja aktier från olika länder och se till att inte vara för exponerad mot valutarisker.

När sker utdelningen?

Utdelningen är vanligtvis en gång per år eller kvartal, men det kan variera mellan olika företag och länder. Det är viktigt att vara medveten om när utdelningen sker eftersom det kan påverka timingen av köp och försäljning av aktier.

Utdelningsaktier – så tjänar man pengar

När man investerar i utdelningsaktier är det främsta syftet att tjäna pengar på de utdelningar som företagen betalar ut till sina aktieägare. Det finns olika sätt att dra nytta av utdelningsaktier:

 1. Direktavkastning – genom att köpa aktier som ger hög direktavkastning kan man få en större del av investeringen tillbaka varje år.
 2. Utdelningsökning – företag som regelbundet ökar sin utdelning är ofta tecken på en stabil och sund affärsverksamhet. Genom att investera i sådana företag kan man dra nytta av högre utdelningar över tiden.
 3. Återinvestering – genom att återinvestera utdelningarna i nya aktier kan man dra nytta av ränta-på-ränta-effekten och öka sin portfölj över tid.

Dividend Aristocrats – vilka är de?

Dividend Aristocrats är en grupp av amerikanska företag som har ökat sina utdelningar varje år i minst 25 år i rad. Dessa företag anses ofta som stabila och pålitliga investeringar med en stark historik av utdelningsutveckling. Här är några exempel på Dividend Aristocrats:

 • Procter & Gamble
 • Coca-Cola
 • Johnson & Johnson
 • Hormel Foods
 • Target
Utdelningsaktier

Dividend Champions

Dividend Champions är en annan grupp av amerikanska företag som har ökat sina utdelningar varje år i minst 25 år i rad. Det som skiljer dem från Dividend Aristocrats är att de inte behöver ha en hög marknadsvärdering för att kvalificera sig. Här är några exempel på Dividend Champions:

 • Westamerica Bancorp
 • 3MM Company
 • Lowe’s Companies
 • Sanofi SA
 • Eversource Energy

Dividend Kings

Dividend Kings är den mest exklusiva gruppen av utdelningsaktier. Detta är amerikanska företag som har ökat sina utdelningar varje år i minst 50 år i rad. Det finns bara en handfull företag som kvalificerar sig för denna lista, inklusive:

 • American States Water Co.
 • Dover Corp.
 • Northwest Natural Holding Co.
 • Emerson Electric Co.
 • Genuine Parts Co.
Utdelningsaktier

Europeiska utdelningsaktier

Precis som i USA finns det även många europeiska företag som betalar utdelningar till sina aktieägare. Här är några exempel på europeiska utdelningsaktier:

 • Nestlé (Schweiz)
 • Royal Dutch Shell (Nederländerna/Storbritannien)
 • Unilever (Nederländerna/Storbritannien)
 • Novo Nordisk (Danmark)
 • Roche (Schweiz)

Vad är skillnaden mellan utdelning och direktavkastning?

När man investerar i aktier med utdelning är det viktigt att förstå skillnaden mellan utdelning och direktavkastning. Utdelning är den del av företagets vinst som delas ut till aktieägarna, medan direktavkastning är utdelningens storlek i förhållande till aktiens nuvarande pris. En hög direktavkastning kan vara lockande, men det är också viktigt att titta på företagets utdelningshistorik och framtidsutsikter för att bedöma om utdelningen är hållbar på lång sikt.

Högst utdelning/direktavkastning är inte alltid att föredra

Det är viktigt att komma ihåg att hög utdelning eller direktavkastning inte alltid är det bästa valet för en investerare. Företag som har hög utdelning eller direktavkastning kan vara mer benägna att skära ned på utdelningen i framtiden om deras resultat försämras. Det är därför viktigt att titta på företagets fundamenta och utdelningshistorik för att få en bättre förståelse för dess potential på lång sikt.

Aktier med stabil utdelningshistorik

Aktier med en stabil utdelningshistorik är vanligtvis mer attraktiva för investerare som söker långsiktiga investeringar. Dessa företag har en beprövad förmåga att generera stabilt kassaflöde och betala utdelning regelbundet. Det är också viktigt att titta på företagets framtidsutsikter för att bedöma om utdelningen är hållbar på lång sikt.

Så analyserar man utdelningshistoriken

När man analyserar en akties utdelningshistorik bör man titta på följande faktorer: hur ofta företaget har ökat sin utdelning, om företaget har betalat utdelning kontinuerligt under en längre tid, om företaget har en hög utdelningsandel och om företaget har en stark balansräkning och en låg skuldsättning. Det är också viktigt att titta på företagets framtidsutsikter för att bedöma om utdelningen är hållbar på lång sikt.

Valutarisk tillkommer när man investerar i andra länder

När man investerar i utländska utdelningsaktier tillkommer också en valutarisk. Valutakursförändringar kan påverka avkastningen på investeringen, både positivt och negativt. Om den svenska kronan försvagas gentemot den valuta som aktien handlas i kommer avkastningen att öka, men om den svenska kronan stärks kommer avkastningen att minska. Det är därför viktigt att titta på valutarisken och ha en strategi för att hantera den.

Utdelningsaktier

Uppnå balans med utdelningar i olika länder

Att investera i utdelningsaktier från olika länder kan vara en klok strategi för att diversifiera din portfölj och minska din exponering mot risker som är specifika för en enskild marknad eller ett enskilt land. Genom att sprida dina utdelningsinvesteringar över flera länder kan du minska risken för stora förluster om en enskild marknad eller valuta presterar dåligt.

En annan fördel med att ha utdelningsaktier från flera länder är att det kan ge en balanserad utdelningsportfölj med en jämn fördelning av utdelningsinkomster över hela året. Eftersom utdelningarna från bolag i olika länder och regioner sker vid olika tidpunkter på året, kan du få ett jämnare kassaflöde genom att ha utdelningsaktier från flera olika källor.

För att uppnå en balanserad utdelningsportfölj bör du överväga utdelningsaktier från olika länder och regioner. Du kan välja att investera i utdelningsaktier från utvecklade marknader, till exempel Europa eller Nordamerika, eller från tillväxtmarknader, till exempel Asien eller Latinamerika. Det är viktigt att tänka på att utdelningsnivåerna och utdelningskulturen varierar mellan olika länder och regioner, så det är viktigt att göra en grundlig research och välja de länder och regioner som passar din riskprofil och din utdelningsstrategi.

För att minimera valutarisken i din utdelningsportfölj bör du överväga att investera i utdelningsaktier från länder med valutor som är relativt stabila gentemot din egen valuta. Detta minskar risken för att valutaväxlingar ska påverka dina utdelningsinkomster negativt.

Att uppnå balans med utdelningar i olika länder kan ta tid och kräva en hel del research, men det kan vara en värdefull strategi för att minska din risk och skapa ett jämnare kassaflöde från dina investeringar. Genom att välja utdelningsaktier från olika länder och regioner kan du också dra nytta av utdelningsinkomster från olika marknader och öka din avkastning över tid.

Utdelningsaktier

Hur fungerar skatten?

När du investerar i utländska utdelningsaktier måste du också tänka på hur skatten fungerar i de länder där du investerar. Skattereglerna kan skilja sig mycket mellan olika länder och det är viktigt att du känner till dessa regler för att undvika oönskade skattekonsekvenser.

I vissa länder kan du bli tvungen att betala källskatt på utdelningarna som du får från dina utländska aktier. Källskatten är en skatt som dras direkt från utdelningen innan den betalas ut till dig som aktieägare. Skatten kan variera beroende på vilket land aktierna är utgivna i och vilken typ av aktie det handlar om.

För att undvika dubbelbeskattning, dvs att betala skatt både i det land där aktierna är utgivna och i ditt eget land, kan du ibland få skattereduktion i ditt eget land för den skatt som du redan betalat i det utländska landet.

Det är viktigt att du tar reda på vad som gäller för skatten i de länder där du vill investera och att du tar hänsyn till detta när du planerar din portfölj.

Vad är riskerna?

Precis som med alla investeringar finns det också risker med att investera i utländska utdelningsaktier. En av de största riskerna är valutakursrisken, det vill säga risken att valutakurserna förändras och därmed påverkar värdet av dina investeringar.

Andra risker inkluderar politisk instabilitet, regeländringar, ekonomiska svårigheter och eventuella handelshinder. Om det sker en politisk instabilitet eller ekonomiska problem i ett land där du investerar kan det påverka aktiernas värde negativt. Regler och skatteregler kan också förändras i olika länder, vilket kan påverka dina investeringar.

Det är också viktigt att komma ihåg att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Utdelningsaktier kan vara stabila investeringar på lång sikt, men det finns alltid en risk att aktierna inte utvecklas som förväntat.

Som med alla investeringar är det viktigt att du gör din egen analys och undersökning innan du investerar i utländska utdelningsaktier.

Utdelningsaktier

Fördelar med utländska utdelningsaktier

Att investera i utländska utdelningsaktier kan ha flera fördelar. En av de största fördelarna är att man kan diversifiera sin portfölj och minska risken genom att investera i företag från olika länder och branscher. Detta kan också minska exponeringen mot eventuella politiska och ekonomiska händelser som kan påverka ens investeringar.

En annan fördel är att utländska företag kan erbjuda högre utdelningar än de svenska. Detta kan bero på flera faktorer, inklusive företagets bransch, dess ekonomiska situation och beskattningssystemet i det land där företaget är verksamt. Genom att investera i utländska utdelningsaktier med högre utdelning kan man öka sin portföljs totala avkastning.

En tredje fördel är möjligheten att dra nytta av valutakursförändringar. Om den svenska kronan försvagas gentemot en annan valuta kan det göra att ens utländska investeringar ökar i värde. Detta kan dock också vara en nackdel om valutan i fråga försvagas gentemot den svenska kronan.

Nackdelar med utländska utdelningsaktier

Trots de potentiella fördelarna med att investera i utländska utdelningsaktier finns det också vissa nackdelar att ta hänsyn till. En av de största nackdelarna är valutarisk. Om den valuta som ens utländska utdelningsaktier är noterade i försvagas gentemot den svenska kronan kan det göra att ens investering minskar i värde. Detta kan påverka ens totala avkastning och göra det svårt att planera framtida utgifter.

En annan nackdel är att det kan vara svårt att få information om utländska företag och deras utdelningshistorik. Detta kan göra det svårt att ta ett välgrundat investeringsbeslut och kan öka risken för att man väljer ett företag som inte levererar den förväntade utdelningen.

Det kan också finnas en viss osäkerhet kring beskattningen av utländska utdelningar. Varje land har sina egna regler för beskattning av utdelningar, och det kan vara svårt att navigera i dessa regler om man inte är bekant med dem. Detta kan leda till överraskningar när man ska deklarera sina investeringsvinster och kan påverka ens totala avkastning.

Ränta på ränta

Ränta på ränta är en viktig faktor att ta hänsyn till när man investerar i utländska utdelningsaktier. Genom att återinvestera utdelningarna kan man uppnå en exponentiell tillväxt av sin investering över tid.

Ränta på ränta innebär att man får avkastning på sin avkastning. När man investerar i utländska utdelningsaktier och får utdelningar, kan man välja att återinvestera dem i samma aktie eller i en annan aktie. Genom att göra detta kan man få en högre avkastning på sin ursprungliga investering.

Låt oss ta ett exempel för att illustrera hur ränta på ränta fungerar i praktiken. Om du investerar 10 000 kr i en utländsk utdelningsaktie som har en årlig avkastning på 5 % och en utdelning på 3 %, så kommer du att få 500 kr i avkastning och 300 kr i utdelning det första året. I stället för att ta utdelningen som kontanter kan du välja att återinvestera den i samma aktie. Om du gör detta kommer din investering att växa till 10 800 kr det andra året, vilket ger dig en avkastning på 540 kr och en utdelning på 324 kr. Om du fortsätter att återinvestera utdelningarna varje år, kommer du att se din investering växa exponentiellt över tid på grund av ränta på ränta-effekten.

Det är viktigt att påpeka att ränta på ränta kan fungera både positivt och negativt. Om du inte återinvesterar utdelningarna kan din investering minska över tid på grund av inflation och andra faktorer. Men om du återinvesterar utdelningarna kan du uppnå en exponentiell tillväxt av din investering över tid.

För att dra nytta av ränta på ränta-effekten är det viktigt att ha en långsiktig investeringsstrategi och att välja utländska utdelningsaktier med en stabil utdelningshistorik och potential för fortsatt tillväxt. Genom att välja aktier med hög direktavkastning och återinvestera utdelningarna kan man öka sin avkastning över tid och uppnå en betydande tillväxt av sin investering.

Sammanfattningsvis är ränta på ränta en viktig faktor att överväga när man investerar i utländska utdelningsaktier. Genom att återinvestera utdelningarna kan man uppnå en exponentiell tillväxt av sin investering över tid. Det är dock viktigt att ha en långsiktig investeringsstrategi och att välja aktier med en stabil utdelningshistorik och potential för fortsatt tillväxt för att dra full nytta av ränta på ränta-effekten.