Hoppa till innehåll

Direktavkastning

Många använder termerna direktavkastning och utdelning för samma sak, men även om man kan säga att de är två delar av ett och samma mynt så är de faktiskt två olika saker.

Direktavkastning och utdelning är två olika termer som du kommer att komma i kontakt med när du pratar om investeringar och då kanske framförallt utdelningsaktier. I motsats till vad många tror så är de faktiskt inte samma sak, även om man ändå kan säga att de båda termerna går hand i hand.

Vad är en direktavkastning?

När man pratar om direktavkastning så pratar man om hur stor aktiens utdelning är i förhållande till aktiekursen. Denna summa räknas alltid ut i procent. Genom att titta på direktavkastningen så kan du relativt snabbt lista ut hur mycket pengar du kommer få tillbaka i form av utdelningar från den summan som du investerade i en aktie.

En utdelning å andra sidan är en viss summa som du får i utdelning från aktien ifråga. Till skillnad från direktavkastningen så är denna summa alltid den samma så länge som bolaget ifråga inte väljer att antingen höja eller sänka den. Direktavkastningen å andra sidan kan både gå upp och ner flera gånger under samma dag beroende på aktiens värde.

Ett enkelt exempel kan vara att du har en aktie vars värde när du köpte den var 100 kronor. Utdelningen på aktien är 5 kronor, vilket i sin tur betyder att direktavkastningen är 5%. Skulle aktiens värde nu till exempel dubblas och stiga upp till 200 kronor så kommer utdelningen fortfarande att vara densamma, dvs 5 kronor. Direktavkastningen å andra sidan kommer däremot att sjunka till 2,5%. Skulle aktiens värde däremot sjunka till 50 kronor så kommer direktavkastningen istället att stiga till 10%. Även här är utdelningen fortfarande densamma, dvs 5 kronor.

För att räkna ut direktavkastningen så behöver du alltså räkna utdelningen / aktiekursen = direktavkastningen.

Varför ändras en akties direktavkastning?

Det finns flera olika faktorer som påverkar en akties direktavkastning. Faktum är att direktavkastningen ändras inte bara varje dag utan också flera gånger under en och samma dag. Detta beror kort sagt på att aktiekursen konstant rör på sig och ändrar i värde.

Ett exempel är att du köper en aktie i ett bolag där direktavkastningen ligger på 3 procent. Några dagar senare så släpper företaget ifråga en rapport med väldigt positiva försäljningssiffror. Som ett resultat av denna rapport så rusar aktiekursen med 10% under bara några dagar. Skulle du nu välja att köpa ännu flera aktier i detta bolag så skulle direktavkastningen bli längre än för den första aktien du köpte några dagar tidigare eftersom kursen har stigit samtidigt som utdelningen varit densamma. Din nya direktavkastning i det här fallet blir 2,7%.

Något annat som också kan påverka direktavkastningen är om utdelningen ändras. Detta brukar ofta ske i samband med att företagets vinst har ökat vilket i sin tur har inneburit att det finns mer pengar att dela ut till aktieägarna. Många utdelningsaktier har som policy att höja utdelningen gradvis från år till år. Detta gäller dock inte alla bolag utan det finns även andra som har mer sporadiska höjningar av sina utdelningar. Både höjningar och sänkningar av utdelningen påverkar i sin tur direktavkastningen.

Låt oss till exempel säga att utdelningen för en aktie är 3 kronor och aktiekursen i sin tur ligger på 150 kronor. Med andra ord så har du en direktavkastning på 2 procent. Företaget bestämmer sig för att höga utdelningen med en krona och den nya utdelningen blir alltså 4 kronor per aktie. Nu är direktavkastningen istället 2,67%.

Med det sagt så är verkligheten ofta inte riktigt så enkel. När marknaden hör om utdelningshöjningen så kommer det ofta resultera i att alltfler väljer att köpa aktier hos bolaget i fråga, vilket i sin tur kommer att driva upp priset på aktien. Låt oss säga att kursen stiger med 10% och aktiens nya värde kommer att landa på 165 kronor. I det här fallet så kommer kurshöjningen tillsammans med utdelningshöjningen innebära att direktavkastningen landar på 2,4%.

En hög direktavkastning är inte alltid ett gott tecken

I motsats till vad många kan tro så behöver en hög direktavkastning inte alltid vara ett gott tecken, tvärtom så kan det vara en stor varningssignal. Kanske framförallt nybörjare gör misstaget att stirra sig blind på direktavkastningen och välja aktier som har just en högre direktavkastning. Dock är det inte alltid den bästa idén utan en högre direktavkastning kan vara ett tecken på att bolaget har någon form av problem som har resulterat i att kursen har fallit. Resultatet i sin tur kan vara att utdelningen antingen sänks eller helt uteblir. Ett annat scenario kan också vara att ett bolag helt enkelt delar ut mer pengar än vad de har råd att göra. På sikt är det inte en hållbar investering och det kan istället innebära en stor risk att köpa aktier från ett sådant bolag.

Extrautdelningar och bonusar

Om du investerar i bolag i Sverige så brukar utdelningen på de aktierna ofta vara endast en gång om året i regel. Väljer du istället att investera i utländska bolag så kan du ibland dra nytta av utdelningar även varje halvår, kvartal eller till och med varje månad. Dessa utdelningar brukar kallas för ordinarie utdelningar och de sker regelbundet utefter ett visst betalningsschema. Ibland kan bolag välja att dela ut ytterligare utdelningar till sina aktieägare om det skulle vara så att de har gjort en extra stor vinst eller om företaget har gjort en avyttring. Detta brukar kanske framförallt vara fallet om bolagsstyrelsen har bestämt att de inte kan eller vill återinvestera dessa extrapengar på ett fördelaktigt sätt. Till skillnad från ordinarie utdelningar så är dessa utdelningar som sagt inte något som kommer regelbundet och till skillnad från ordinarie utdelningar så kan du alltså inte räkna med några extra utdelningar utan de kommer istället i form av en slags bonus.

När du jämför direktavkastningen på ett bolag så bör du räkna bort dessa extrautdelningar och istället endast räkna med den ordinarie utdelningen istället för att på så sätt få en bättre bild av vad du kan förvänta dig för utdelningar i framtiden.

Direktavkastning eller totalavkastning?

Alla aktier är inte utdelningsaktier utan det finns även vissa aktier som endast ger vinst när du säljer dem. Alltså tillväxtaktier. Målet med dessa aktier är som sagt att de ska öka i värde så mycket som möjligt innan du säljer dem och det är alltså då som du får din avkastning.

Väljer du istället att investera i utdelningsaktier så får du som sagt också en regelbunden direktavkastning så länge du äger aktien ifråga. Om du sedan väljer att sälja aktien vid ett senare tillfälle och du lyckas sälja den för ett högre värde än vad du köpte den för så får du alltså en avkastning för det också. Totalavkastningen är en kombination av kursutvecklingen, alltså aktiens värde, tillsammans med utdelningarna från aktien ifråga.

Om du inte har några planer på att sälja aktien ifråga så kanske totalavkastning inte känns särskilt viktigt för dig utan direktavkastningen spelar istället en större roll. Dock är det ofta aktuellt för de flesta förr eller senare att sälja sina aktier för att köpa nytt eller för att helt enkelt minska din exponering på marknaden helt och hållet. I det här fallet så kan det alltså löna sig att titta på en akties totalavkastning istället för bara direktavkastningen.